Spirituele dimensie in de horoscoop

08-08-2018

Spiritualiteit is het contact met de niet direct zichtbare wereld. Werkt vooral door het gevoel en de intuïtie in plaats van waarnemen en denken. Dat jij je in je gedrag laat leiden door je diepste weten!

Het vraagt om vertrouwen, moed en kracht om je eigen stem te volgen.
De spirituele duiding van planeten in teken en huis geeft inzicht en kan helpen bij het ontwikkelen van emotioneel evenwicht, bekwaamheid en toewijding.